ल्यापटप खरीद सम्बन्धी सूचना २ स्पेसिफिकेशन ल्यापटप खरीद सम्बन्धी सूचना १ सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरेको बारे सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरेको बारे सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरेको बारे Dipistik test notice

कार्यक्रमहरु

# Date Event Name Detail
1 2017-11-09 पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रम

वीरेन्द्रनगर सहभागी २२ जना

1 2012-03-03 Fully immunized ward

Birendranagar 6

1 2017-10-16 Fully immunized ward

Simta Ward No 9 Khanikhola

1 2017-10-11 Fully immunized ward

Birendranagar ward No 5