आशयपत्र सम्वन्धी सूचना सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी अाशयपत्र प्रताव अाह्वानको सूचना ल्यापटप खरीद सम्बन्धी सूचना २ स्पेसिफिकेशन ल्यापटप खरीद सम्बन्धी सूचना १ Dipistik test notice

INTRODUCTION

जिल्ला अन्तरगतका सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा निकाय एवं नीजी स्वास्थ्य संस्थालाई एउटै छाताभित्र समावेश गरी  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकहरूको पहुँचमा सहज पुग्ने गरी प्रभावकारी रुपमा उपलव्ध गराउने एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने सरकारको महत्वपूर्ण निकाय हो  ।  यस कार्यालले सबै नागरिकहरूमा सहज पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पु¥याउने तथा विशेषगरी  जेष्ठ नागरिक, दलित, जनजाती, महिला, अपांग, गरीव तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच नपुगेका र सिमान्तकृत समुदायलाई  अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वढाउन स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धनका लागि विशेष क्रियाकलापहरु संचालन गरिनुका साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीति अनुसार प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक पुनस्र्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा  गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी रुपले उपलव्ध गराई राष्ट्रिय लक्ष्यहरु, दीर्घकालिन लक्ष्यहरु सहश्राव्दी विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्यका पूरा गर्नुका साथै केन्द्र एवं क्षेत्रबाट आएका कार्यक्रम, निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गराउनु यस कार्यालयको मुख्य कर्तव्य रहेको छ । यस कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संग संवन्धित कार्यालयहरुको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन, मातहतका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनका साथै स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको योजना तर्जुमा, संचालन समन्वय, तालिम, वजेट व्यवस्था, औषधि औजारको आपूर्ति, महामारी नियन्त्रण, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अभियानका कार्यहरु एवं अन्य नियमित कार्यक्रमलाई  संचालन गर्ने गर्दछ  ।

सुर्खेत जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नकोलागि  सरकारी स्तरमा क्षेत्रीय अस्पताल    १(६०शैया),  अस्पताल १ (१५शैया), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ३ (९शैया), स्वास्थ्य चौकी ४७ रहेको छ भने सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई१०, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ७, गाँउ घर क्लिनिक   १४९, खोप क्लिनिक १८२, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका ९८७, अंचल आयुर्वेद औषधालय     १, आयुर्वेद औषधालय  ३ रहेका छन् ।