ल्यापटप खरीद सम्बन्धी सूचना २ स्पेसिफिकेशन ल्यापटप खरीद सम्बन्धी सूचना १ सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरेको बारे सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरेको बारे सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाईको रकम जम्मा गरेको बारे Dipistik test notice
  • District Public Health Office , Surkhet

हाम्रो बारेमा

जिल्ला अन्तरगतका सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा निकाय एवं नीजी स्वास्थ्य संस्थालाई एउटै छाताभित्र समावेश गरी  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकहरूको पहुँचमा सहज पुग्ने गरी प्रभावकारी रुपमा उपलव्ध गराउने एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने सरकारको महत्वपूर्ण निकाय हो  


थप जानकारी